OKONČANjE stečaja i naplatu dela potraživanja akcionari Beogradske konfekcije "Beko" čekali su više od 15 godina. U stečajnoj masi je, međutim, ostalo još nekretnina čiji su suvlasnici. Najpoznatija među njima, robna kuća u beogradskoj Knez Mihailovoj ulici, prodata je u martu ove godine, ali 4.533 akcionara i dalje čeka svoj novac. Kako saznajemo, stečajni sudija još nije potpisao rešenje kojim bi se isplata odobrila.

Robna kuća u Beogradu je prodata za 2,9 miliona evra. Novac bi trebalo da se deli na ukupno 543.120 akcija. Po akciji bi trebalo, posle plaćenih 15 odsto poreza, da pripadne 540 dinara. Inače, deset odsto akcija je u vlasništvu PIO fonda, 30 odsto pripada Akcijskom fondu, a 60 odsto radnicima akcionarima.

- Zahtev je predat Privrednom sudu, ali on još nije doneo rešenje kojim bi se odobrila isplata - čuli smo u kancelariji stečajnog upravnika nad stečajnom masom. - Isplata će biti nakon što rešenje suda stigne.

Akcionari "Beka" nezadovoljni su što su ponovo u situaciji da čekaju novac.

- Ostala je stečajna masa. Čim se ona unovči, nema razloga da se novac ne isplati - kaže Zlatko Kunštek, predsednik udruženja akcionara UVA "Beko". - Smatramo da nema opravdanja da stečajni sudija ne potpiše rešenje. Ne vidimo nikakav pravni razlog za odlaganje.

U stečajnoj masi Beogradske konfekcije, međutim, ostalo je još imovine. Nije prodata robna kuĆa u Bajinoj Baši, kao ni ona u Vrbasu. Imaju i objekat u Modriči.