NA svečanosti u Kulturnom centru Beograda, u Galeriji Artget, 14. januara u podne, na rođendan Lazara Trifunovića, biće dodeljena nagrada sa njegovim imenom dr Maji Stanković, vanrednoj profesorki na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.

Priznanje koje se već četvrt veka dodeljuje za objavljenu likovnu kritiku, esej, studiju ili osvrt na modernu i savremenu umetnost, pripalo joj je za studiju "Umetnost je ono što čini život zanimljivijim od umetnosti" (Art is what makes life more interesting than art) objavljenu u Zborniku za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i teorijsku kritiku Going, going, gone... objavljenu na portalu Studije savremenosti.

'Trifunović' Maji Stanković

'Trifunović' Maji Stanković