Predsednik Udruženja tužilaca: Predlozi ustavnih amandmana izmiču logici

Radio 021 13.09.2018 15:17
Predsednik Udruženja tužilaca: Predlozi ustavnih amandmana izmiču logici


Predsednik Udruženja javnih tužilaca Goran Ilić izjavio je da najnoviji Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosudja nije uvažio većinu sugestija Venecijanske komisije i da nije saglasan sa Akcionim planom za poglavlje 23 Vlade Srbije.Ilić je rekao da je osnovnim dokumentom za pridruživanje Evropskoj uniji predvidjeno da najmanje polovina članova u budućem Visokom savetu tužilaca budu zamenici tužilaca koje biraju kolege. 
 
"Medjutim, tekst Ministarstva pravde predvidja da samo četiri člana biraju same kolege u tužilaštvu, a šest posredno ili neposredno bira parlament, što ostavlja mogućnost da Savet bude pod kontrolom politike. Da bude paradoks veći sada su tužioci većina u takvom telu", kazao je Ilić.
 
Prema njegovim rečima, amandmani ne odgovaraju temeljnom dokumentu za proces pridruživanja Evropskoj uniji koji "ispregovaran sa članicama EU", zbog čega mu se čini da Srbija hoće u Evropsku uniju po "svojim pravilima".
 
"Ako sam dobro razumeo, u promenu Ustava smo ušli da bi pravosudje usaglasili sa evropskim standardima i otklonili politički uticaj, a politički uticaj otklanjamo tako što povećavamo broj predstavnika politike u Savetu i usaglašavamo pravosudje sa evropskim standardima tako što se ne držimo osnovnog dokumenta naše države sa Evropskom unijom. Onda mi se čini da sve to pomalo izmiče logici. Po mom uverenju, umesto depolitizacije dobićemo relokaciju političkog uticaja. Politički uticaj koji je imala Skupština u postupku izbora tužilaca i zamenika biće prenet na Savet tužilaca koji će zbog sastava biti preovladjujuće političko telo", rekao je Ilić.
 
On je naveo da je drugi veliki problem to što predloženi amandmani predvidjaju mogućnost prestanka mandata članova Visokog saveta tužilaca ukoliko ne donesu odluku o nekom pitanju. Venecijanska komisija je takvo rešenje za sudije ocenila negativno i čak navela da takvo rešenje može da dovede do komičnih situacija. 
 
"Ukoliko za se za neko mesto u pravosudju ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uslove za izbor, Savet se raspušta jer nije doneo odluku o izboru, iako nije mogao da donese takvu odluku. Ili se može dogoditi da politički članovi Saveta namerno ne glasaju za neku odluku i tako izazovu raspuštanje Saveta", upozorio je Ilić.
 
On je ukazao i da o Ustavnom zakonu koji prati ove amadmane nije bilo javne rasprave, a taj zakon je po odluci Ustavnog suda iz 2009. godine dobio karakter prelaznih odredbi Ustava. "Dakle, o delu budućeg ustava nije bilo rasprave, niti se Venecijanska komisija izjasnila o tome da li je u skladu sa evropskim standardima. Da to može da bude veći problem od svih govori nedavno iskustvo. Svi problemi neuspele reforme pravosudja iz 2009. godine prozilaze iz odredbi Ustavnog zakona koji je predvidjao reizbor sudija i tužilaca koji se završio katastrofalno", kazao je Ilić.
 
Boljević: Kozmetičke promene ustavnih amandmana
 
Predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević izjavila je da Nacrt ustavnih amandmana nije uvažio većinu zamerki Venecijanske komisije i da osim kozmetičkih, ne sadrži suštinske promene.
 
"Kada se pojavio prvi nacrt ustavnih amandmana u aprilu, mi smo izneli sugestije i pozvali da se napravi radna grupa koja će uključiti stručnjake, prvenstveno profesore ustavnog prava. To se nije htelo i zato me ne iznenadjuje što se suštinski sada ništa nije promenio i što sve primedbe i dalje stoje", rekla je Boljević.
 
Ona je naglasila da je jedan od najvećih problema to što nije rešen odnos tri grane vlasti, jer se "sudska vlast ne može ograničiti zakonodavnom i izvršnom vlašću, već samo zakonima".
 
"Opet nisu definisali šta je sadržina sudske vlasti, nisu definisali garancije sudske nezavisnosti prvenstveno slobode izražavanja i udruživanja sudija, niti su odredili materijalne garancije", ukazala je Boljević. Ocenila je i da ništa nije uradjeno da se unapredi položaj Visokog saveta sudstva (VSS), kao najvažnijeg tela, već je naprotiv povećan politički uticaj.
 
"Za razliku od sadašnjeg Ustava, VSS više ne obezbedjuje položaj sudova i sudija, već samo garantuje. On ne upravlja sudskim sistemom, već samo statusnim položajem sudija i isto tako neće preuzeti sudski budžet, što je sve u suprotnosti sa strategijom i akcionim planom o poglavlju 23", precizirala je.
 
Dodala je i da pogledu sastava VSS nije učinjen napredak, jer nije uvažena ni jedna od sugestija Vencijanske komisije koje je ta institucija predložila s ciljem da "jedna polovina članova ne bude grupa istomišljenika koja je pod uticaje vladajuće većine". Kako je navela "jako je ugroženo" načelo nepremostivosti sudija, jer predloženim amandmanima sudije ostaju bez pravnog leka ukoliko budu privremeno upućivani u druge sudove po nalogu predsednika suda.
 
Antonijević: Prema minimalnim standardima
 
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević izjavio je da je Ministarstvo pravde izvršilo usaglašavanje teksta Nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosudja prema minimalnim standardima, dok naprednija rešenja nije uzelo u obzir. On je kazao da je cilj izmena Ustava bio isključenje političkog uticaja na funkcionisanje pravosudja, ali da je resorno ministarstvo ovakvim nacrtom odstupilo od deklarisane politike Vlade Srbije.
 
"Jukom izražava zabrinutost da Ministarstvo pravde nije u potpunosti poštovalo rešenja koja je Venecijanska komisija preporučila u pogledu sastava Visokog saveta sudstva (VSS), a to je da predstavnici izvršne vlasti, koji mogu da budu izabrani u VSS, nemaju prava glasa u ovom telu, koje je odredjeno kao garant nezavisnosti sudstva", rekao je Antonijević. 
 
Ukazao je i da sastav Visokog saveta tužilaca ne pruža garancije od isključenja političkog uticaja na tužilaštvo, odnosno da je "politički uticaj veći u odnosu na dosadašnji".  
 
Najavio je da će se 18. septembra biti organizovan okrugli sto u Beogradu povodom predloženih ustavnih amandmana, koji će biti prilika da strukovna udruženja i druge organizacije civilnog društva iznesu svoje stavove.
 
Ministarstvo pravde Srbije objavilo je u utorak Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosudja, koji su, kako je navedeno, uskladjeni sa preporukama Venecijanske komisije.

IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak