Naslednik preuzima i obaveze žiranta

Politika 08.08.2017 07:47
Naslednik preuzima i obaveze žiranta


Često se dešava da posle nekoliko godina banka zatraži izmirenje duga pošto je pokojnik bio žirant po kreditu, a naslednici ne znaju ništa o tomeTek kada mu je na adresu stigao dopis jedne banke u kome je navedeno da njegov otac kao žirant duguje ratu kredita u iznosu od šest hiljada dinara, jedan sugrađanin je saznao za ovo jemstvo. Otac mu je u međuvremenu preminuo i nikome nije pominjao da je bio žirant. Osobu za čiji kredit je garantovao porodica ne poznaje, pa su se našli u nezavidnoj poziciji i tražili pomoć od finansijskih stručnjaka kako da postupe, odnosno da li su i oni odgovorni za ovaj dug.

Finansijski portal „Kamatica” istraživao je ovaj slučaj i saznao da se sa nasledstvom prihvataju obaveze, pa i one po kreditima.

– Kako banke nisu u obavezi da proveravaju da li je korisnik kredita ili žirant preminuo, naslednici kada prihvate nasledstvo, prihvataju i obaveze, a u to spadaju i ovakve obaveze. Dug prema banci zastareva 10 godina od dospelosti duga, a ne od smrti dužnika. Ukoliko je banka tužila dužnika sva potraživanja se stopiraju, a zastarelost se u ovom slučaju računa 10 godina od donošenja rešenja o pravosnažnoj presudi, navode na ovom finansijskom portalu.

Iako zakon nalaže da naslednici odgovaraju za obaveze ostavioca do visine vrednosti nasleđene imovine, u obaveze ulaze i obaveze preuzete po kreditu ukoliko je pokojnik bio nekome žirant. 

Pravni savetnici „Kamatice” kažu da ovaj slučaj nije ništa novo u advokatskoj praksi i dodaju da se često desi da posle nekoliko godina banka zatraži izmirenje duga pošto je pokojnik bio žirant po kreditu, a naslednici ne znaju ništa o tome. Bitno je ipak da li je osoba bila običan ili solidarni žirant.

Ako je garantovao kao običan žirant, banka je dužna da naslednicima predstavi dokaz da je dug prethodno pokušala da naplati od dužnika, a ako je pokojnik jemčio kao solidarni žirant, banka može potraživati od naslednika da isplate dugovanje bez da prethodno to traži od dužnika, kažu pravnici.

U ovakvim slučajevima je važno da naslednici znaju, kako bi se saznalo koje je obaveze pokojnik preuzeo i koja je visina istih, da je potrebno da se od banke zatraži celokupna dokumentacija kojom se dokazuje osnov i visina potraživanja prema naslednicima, ali takođe, naslednici od banke treba da zatraže kontakt podatke dužnika.

Ukoliko nisu nasledili imovinu naslednici neće biti u obavezi da banci izmire dugovanje. Takođe, ukoliko se ispostavi da je vrednost nasleđene imovine manja od obaveza koje je pokojnik preuzeo, obaveza naslednika biće ograničena vrednošću nasleđene imovine, objašnjavaju u „Kamatici”.

Inače, ovo se odnosi na one koji su za tuđe kredite ranije garantovali, budući da je ova vrsta jemstva uglavnom otišla u istoriju. Prelomni trenutak bio je kada su banke pre nekoliko godina odlučile da kredite osiguravaju kod osiguravajućih kuća. Istina, i dalje ima slučajeva kada banka zbog specifičnosti zajma traži i jemca kao dodatni vid obezbeđenja. Ovakvi krediti nekada su bili izuzetno zastupljeni i prema podacima banaka, objavljenih prošle godine, ima ih stotinak hiljada. Žiranti su uglavnom garantovali za veće iznose gotovinskih kredita, kupovinu automobila ili kada je klijent imao neuredan slučaj Kreditnog biroa. Kupovina nekretnina uvek je bila obezbeđena hipotekom.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak