Kroz program "El sistema" prošlo 50 dece

RTV 01.04.2017 21:45
Kroz program "El sistema" prošlo 50 dece


Tokom protekle tri godine, koliko se u saradnji Kulturnog centra Novog Sada i novosadskog Centra za socijalni rad održavaju muzičke radionice "El Sistema", namenjene prvenstveno socijalno ugroženim grupama dece, kroz taj program u Novom Sadu prošlo je više od 50 polaznika.Ovu obrazovnu metodu, koja pomoću muzike podstiče najfinije emocije i kreativnost kod dece, osmislio je 1975. godine dr Hose Antonio Abreu, venecuelanski dirigent, pijanista, ekonomista, pedagog, aktivista i političar.

Program se od tada raširio u preko 60 zemalja i obuhvatio je četiri miliona dece.

Vizija Abreua je da muzika treba da bude priznata kao faktor socijalnog razvoja u najvišem smislu, jer prenosi najuzvišenije vrednosti: solidarnost, harmoniju i uzajamno razumevanje.

U Srbiji program sprovodi "Music Art project" u šest gradova i obuhvata 250 dece iz srednjih i nižih društvenih slojeva.

U Centru za socijalni rad, profesorka Maja Vukobrat sa saradnicima, vredno i predano motiviše školarce da kroz grupno muziciranje u orkestrima i horsko pevanje, uzajamno inspirišu jedni druge kako bi zajedničkim radom sa predavačima postigli uspeh.

Program ne insistira na preciznosti i perfekciji izvođenja, već na ljubavi, empatiji i radosti života.

Glavni cilj je spajanje dece na globalnom nivou, kako bi bili na neki način umreženi i imali ista prava pri obrazovanju. Na taj način ne bi postojala suštinska razlika među decom u Venecueli, Beču ili Novom Sadu.

"Počeli smo sa radom 7. marta 2015. godine. Radionice se od tada održavaju neprekidno, tri puta nedeljno po dva sata. Ne postoji ograničenje u broju dece koja pohađaju program. Do sada ih je sigurno bilo preko 50, uzrasta za osnovnu školu, a povremeno smo uključivali i mlađe učesnike, koji imaju pet ili šest godina. Imamo dve grupe koje broje 18 do 20 članova", objašnjava Maja Vukobrat, profesorka klavira u muzičkoj školi "Josip Slavenski", koja u okviru radionice "El Sistema" predaje udaraljke i teoriju muzike.

Radionica je koncipirana kao opšte muzičko obrazovanje, a polaznici su imali priliku da se upoznaju sa rok i džez muzikom.

Prva autorska pesma je došla vrlo spontano, kao kreativni momenat i potreba za umetničkim iskazivanjem s obzirom na to da su deca do tada interpretirala tuđe numere.

"Svi smo u istom momentu osetili da nam je to potrebno. Pesma se zove 'El Sistema', kao i sam program. Za tu potrebu smo oformili bend koji se zove 'El Tim Novi Sad' kako bismo se razlikovali od drugih koji takođe rade po 'El Sistemu'", objasnila je Vukobrat, koja je komponovala muziku i sa decom napisala tekst.

U novosadskoj radionici trenutno pripremaju koncert za nastup u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu.

Za tu priliku spremaju etno repertoar koji je kreiran u skladu sa željama i interesovanjima dece. Radionica je prevashodno do sada bila okrenuta horskom pevanju.

"Upravo radimo na tome da osnujemo i perkusioni sastav od osam dečaka koji bi na udaraljkama svirali etno i latino repertoar. U narednom periodu, deca bi ovde mogla da se upoznaju i sa drugačijim vrstama udaraljki kao što su: tarabuka, dunbek, guiro, klaves, kahon", kazala je Vukobrat.

U Centru za socijalni rad planiraju, kako je navedeno u saopštenju Kulturnog centra Novog Sada, da radionice organizuju ne samo za decu - korisnike dnevnog boravka, već i za ostale polaznike koji imaju želju da se besplatno muzički obrazuju.


Izvor