Ekonomski fakultet obeležio 80 godina postojanja

RTS 31.03.2017 17:30
Ekonomski fakultet obeležio 80 godina postojanja


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, prva visoko-obrazovna ustanova u Srbiji u oblasti ekonomije, danas je svečanom akademijom obeležio jubilej 80 godina od osnivanja...a dekan Branislav Boričić je poručio da duboko poštovanje javnosti taj fakultet zavređuje školovanjem blizu 50.000 diplomiranih ekonomista, skoro 4.000 magistara nauka ili mastera i 800 doktora nauka.

"Ekonomski fakultet je primer koji jasno pokazuje da glavna snaga jedne obrazovne institucije ne leži ni u građevinama, ni u nastavnicima, ni u sadašnjim đacima", rekao je Boričić na akademiji u Zadužbini Ilije M. Kolarca.

Kako kaže, snaga obrazovne institucije leži u generacijama đaka koje je ta institucija iznedrila i koje će iznedriti, zatim u bivšim, sadašnjim i budućim stručnjacima koji pronose slavu svoje škole i poverenje u nju na svojim radnim mestima doprinoseći napretku sredine u kojoj delaju i žive.

Fondacija "Profesor dr Ljubice Škaro Vidojević i dr Obrada Vidojevića" nagradila je novčanim nagrada od 250, 300 i 400 evra najbolje studente Ekonomskog fakulteta sa prosečnom ocenom 10: Anđeliju Kocić, Saru Kasapović, studente treće godine, Danicu Pavlović i Dušana Savića, studente četvrte godine, Andreu Mičukić, studentkinju master studija.

Nagradu je dobio i najbolji student doktorskih studija Mladen Stamenković, koji ima prosečnu ocenu 9,78.

Na svečanosti je pokrenuta inicijativa za uspostavljanje mreže za saradnju ekonomskih fakulteta iz Jugoistočne Evrope u cilju razmene studenata i nastavnika, realizacije naučno-istraživačkih aktivnosti i projekata i afirmacije principa nastavne i naučne izvrsnosti, kao i principa akademske čestitosti.

Radi uspostavljanja ove mreže uspostaviće se kontakti sledećih ekonomskih fakulteta univerziteta u Beogradu, Banjaluci, Crnoj Gori, Istočnom Sarajevu, Kragujevcu, Ljubljani, Mariboru, Nišu, Novom Sadu, Rijeci, Sarajevu, Splitu i Zagrebu.

Na svečanosti su uručene plakete profesorima, dekanima uglednih ekonomskih fakulteta iz regiona i srednjim školama.

U znak dobre saradnje koju fakultet ima sa privredom uručene su zahvalnice institucijama i kompanijama.


Izvor