NBS ponudila četiri rešenja za švajcarac

Politika 24.02.2015 23:13
NBS ponudila četiri rešenja za švajcarac


Bankama naloženo da vrate klijentima preplaćeni novac zato što su jednostrano povećavale promenljive kamatne stopeNarodna banka Srbije donela je odluku kojom se dužnicima zaduženim u švajcarskom franku nude moguća četiri rešenja za olakšavanje tereta otplate nastalog zbog skoka vrednosti te valute 15. januara. U prvim izjavama predstavnici dužnika nisu se, međutim, složili s ponuđenim predlozima centralne banke.

Prvi predloženi model podrazumeva konverziju kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima po kursu povoljnijem za pet odsto, uz dalju primenu kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima, uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.

Drugi model takođe podrazumeva konverziju kredita indeksiranog u švajcarskim francima u zajam indeksiran u evrima, uz snižavanje kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima na godišnjem nivou za jedan procentni poen, pri čemu kamata ne mora biti niža od tri odsto, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.

 

Treća mogućnost je da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali da se kamatna stopa na godišnjem nivou snizi za jedan procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od tri odsto, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.

Četvrta opcija je da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali da se iznos mesečne rate u francima snizi za 20 odsto ugovorenog iznosa u periodu od 36 meseci od dana zaključenja aneksa ugovora, a da se ukupan iznos za koji su mesečni anuiteti umanjeni otplaćuje u 12 jednakih mesečnih rata nakon isteka prvobitnog roka dospeća kredita. Na potraživanja čija bi naplata bila odložena u skladu sa ovim modelom banka ne bi obračunavala niti naplaćivala kamatu.

Banke će morati, najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, da ponude klijentima aneks ugovora, uz zadržavanje postojećih instrumenata obezbeđenja. Dužnik ima rok od tri meseca da prihvati ponudu iz aneksa ugovora od dana prijema ponude.

Eventualna konverzija u evro kredit trebalo bi da se sprovede uz minimum troškova, a NBS je već „obavila neposredne razgovore i s Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita, Geodetskim zavodom”.

Narodna banka je, takođe, naložila bankama da vrate klijentima novac koji su više naplatile po osnovu jednostranih povećanja promenljivih, neodredivih, elemenata kamatne stope bez obzira na to da li je kredit indeksiran u evru ili švajcarcu. Banke su dužne da taj višak uračunaju u prevremenu otplatu kredita i da o tome svakom pojedinačnom korisniku dostave obaveštenje sa izmenjenim planom otplate kredita u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu te odluke. NBS je bila prinuđena da donese ovakvu odluku, jer mnoge banke nisu poštovale njenu preporuku iz maja 2013. godine da vrate klijentima preplaćeni novac.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak